Ati Eyefinity

Denne guide er afprøvet i Windows 10 Pro med et Radeon HD 6970 og AMD Catalyst Control Center (version 2015.0715.2138.37093). Grafikkortet er udstyret med 2x DVI, 1x HDMI og 2x mDP. Ved op til 2 monitor kan alle kombinationer bruges Ved 3 monitor kan følgende kombinationer bruges: 2x mDP + 1x DVI 1x mDP + …

Continue reading ‘Ati Eyefinity’ »

Screen recorder with ffmpeg

Ubuntu 14.04 ffmpeg -y -f alsa -ac 2 -i pulse -f x11grab -r 30 -s 1920×1080 -i :0.0 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -crf 22 -acodec libmp3lame -ar 44100 -ab 126k -threads 3 ~/Skrivebord/screencast.mp4   Fedora 23, screengrab 720p no audio. bitrate 1200k ffmpeg -video_size 1280×720 -framerate 30 -f x11grab -i :1+3840,200 -vcodec libx264 -b:v 1200k …

Continue reading ‘Screen recorder with ffmpeg’ »